Özge Altınkaya Erkök

Turks en Engels

Nederlands
Ik ben geboren en opgegroeid in Istanbul, Turkije. Na het afronden van mijn universitaire studies in Kunstgeschiedenis en Museumwetenschappen, heb ik in musea gewerkt en twaalf jaar lesgegeven aan een universiteit. De ontmoeting met Geweldloze Communicatie in 2013 was een enorm keerpunt in mijn persoonlijke leven. Het heeft me geholpen om mijn verbroken relatie met mezelf op een duurzame, diepgaande manier te herstellen. Het bood me ook het perspectief en de strategieën die ik nodig heb om op een ​​bevredigende, medelevende, eerlijke en zorgvuldige manier relaties met anderen en het leven op te bouwen.

Gefascineerd door het transformerende en bevrijdende raamwerk en de praktijken van Geweldloze Communicatie, heb ik mijn kennis en bewustzijn verder verdiept door me aan te sluiten bij verschillende trainingen, cursussen en gemeenschappen. Toen ik in de daaropvolgende jaren het werk van Miki Kashtan leerde kennen, werd mijn bewustzijn en enthousiasme voor bevrijding, macht, privilege en een geweldloze wereld die voor iedereen werkt, nog belangrijker.

Ongelooflijk gepassioneerd door sociale verandering, bevrijding, gemeenschapsopbouw en conflictoplossing, bied ik sinds 2016 workshops, coaching en consultatie aan voor verschillende groepen en individuen.

Türkçe
Türkiye’de doğdum ve büyüdüm. Yüksek öğrenimimi Sanat Tarihi ve ardından Müzecilik alanlarında tamamladıktan sonra, oniki yıl boyunca müzelerde çalıştım ve bir üniversitede dersler verdim. 2013 yılında Şiddetsiz İletişim’le tanışmak, kişisel yaşamım için bir dönüm noktası oldu. Yalnızca kendimle olan ilişkimin barışla, sürdürülebilir, derin bir şekilde yeniden güçlenmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda diğer insanlarla ve yaşamla şefkat, anlam dolu, dürüst ve farkındalıklı ilişkiler geliştirmemi de mümkün kıldı.

Şiddetsiz İletişim’in dönüştürücü ve özgürleştirici düşünüş biçimi ve uygulamalarına merakım sürerken, yeni eğitimler, uygulamalar ve topluluklar aracılığıyla Şiddetsiz İletişim’de daha da derinleşmeye ve büyümeye devam ettim.  Takip eden yıllarda Miki Kashtan’ın çalışmalarıyla tanışmamla birlikte özgürlük, güç&ayrıcalıklar ve hepimiz için çalışacak şiddetsiz bir dünyaya dair farkındalığım ve heyecanım daha da büyüdü.

Bilhassa toplumsal dönüşüm, özgürleşme, topluluk oluşturma ve anlaşmazlık çözümleri konularına tutku duyduğum bu alanda 2016 yılından beri atölye çalışmaları, koçluk ve danışmanlık sunmaktayım.

Afgelopen Introducties

Turks

Introductietraining in Verbindende Communicatie in het Turks. Dit is een serie van drie bijeenkomsten, we verwachten dat je bij al deze momenten aanwezig bent.

Data:

Zaterdag 24 april 14:00 - 17:00 uur

Zaterdag 1 mei 14:00 - 17:00 uur

Zaterdag 8 mei 14:00 - 17:00 uur

10:00 uur - 12:00 uur

Vrijdag 28 Mei 2021

Empatide insanlığımızla bağ kurmak

Dil: Türkçe.

Kimin için: Herkes.

Bilgi: Nerede doğmuş olursak olalım, tenimizin rengi ne olursa olsun ya da hangi cinsiyete ait olduğumuzu hissedersek hissedelim, hepimiz aynı evrensel insan ihtiyaçlarını paylaşıyoruz. İhtiyaçlar, insanlığımızın ortak bir zemini. Empati, başkalarının deneyimiyle bağ kurmamızı sağlayan, doğal bir insan becerisidir. Hatta deneyimler, duyulmayı ya da bağ kurmayı güçleştirecek şekilde ifade edildiğinde bile... Empati, kendimizin ve başkalarının en derin ihtiyaçlarıyla bağlantı kurmamızı sağlar, bu da sorunlarımız karşısında herkes için işe yarayan ve bağlarımızı restore eden, güçlendiren ve derinleştiren çözümler üretmemizi mümkün kılar. Bu atölye çalışmasında, kazan-kaybet paradigmasına girmeden empatinin en derin özlemlerimizi (ihtiyaçları) duymak ve başkalarının özlemleriyle bağlantı kurmak için bizi nasıl destekleyebileceğini inceleyeceğiz.

20:30 uur - 22:30 uur

Vrijdag 28 Mei 2021

Connecting with our humanness through empathy

Language: English.

For whom: Everyone.

Information: We all share the same universal human needs, no matter where we were born, what color our skin is or what gender we feel we belong to. It is a shared ground of our humanness. Empathy is an inherent human ability to connect with each other’s experience, even when the experience is expressed in a way that might make it hard for others to hear or connect. Empathy enables us to connect with the deepest needs of our own and of others which then makes it possible to create solutions for our problems that works for all and restores, strengthens and deepen our connection. In this workshop, we will be looking at how empathy can support us for hearing our deepest longings (needs) and connect with the longings of others without going into the win-lose paradigm.

14:30 uur - 16:30 uur

Zaterdag 29 mei 2021

Birlikteliğin hizmetinde ayrıcalıklar ve güç

Dil: Türkçe.

Kimin için: Herkes.

Bilgi: Hepimiz güç ve ayrıcalık kelimelerini birçok farklı bağlamda duymuş olabiliriz. İletişimle ilgili bir atölyede bu konunun neden yer aldığını merak edebilirsiniz. Ağzımızı her açtığımızda veya birinin söylediği kelimeleri duyduğumuzda, hatta her seçim yaptığımızda (ve her saniye bir seçim yaparız!) bunu, sahip olduğumuz veya sahip olmadığımız güç ve ayrıcalıkların etkileriyle yapıyoruz. Her ne kadar güç ve ayrıcalık unsurları kültürümüzün içine gömülmüş halde ye aldığı için görünmez durumda olsalar da, bizim ve diğerlerinin üzerindeki etkileri son derece görülürdür. Bu atölye çalışmasında, dünyaya daha fazla barış, eşitlik ve özen getirecek şekilde harekete geçirebilmek üzere içimizdeki ve çevremizdeki güç ve ayrıcalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha fazla farkına varmayı arzu ediyoruz.

20:30 uur - 22:30 uur

Zaterdag 29 mei 2021

Privileges and power in the service of togetherness

Language: English.

For whom: Everyone.

Information: We may all have heard of the words power and privileges in many different contexts. You might wonder what they have got to do in a workshop about communication. Every time we open our mouth or hear the words someone is saying or even every time we make a choice (and we make a choice every second!) we do this with the influences of the power&privileges we have or we don’t have. Even though the elements of power&privileges are embedded into our culture, hence invisible, their impacts on us and others are visible. In this workshop we would like to learn more about and get more aware of the power&privileges in and around us for being able to mobilise them in a way that brings more peace, equality and care to the world.

15:30 uur - 17:30 uur

Zondag 30 mei 2021

Change for beyond today and for all

Language: English.

For whom: Everyone.

Information: In this workshop, we will be looking at how we can contribute to a long term, sustainable and inclusive societal change as individuals and groups/communities. There are, for sure, so much that we can do as individuals and it indeed starts with one person most of the time and spreads to hundreds. As we come together, we have more potential to create a bigger impact on the change. In addition to this, we would also like to look at how to extend our field of influence to make the changes more sustainable for next generations and also how to include everyone's voices and needs into the changes we work for.

19:00 uur - 21:00 uur

Zondag 30 mei 2021

Bugünün ötesinde ve herkes için değişim

Dil: Türkçe.

Kimin için: Herkes.

Bilgi: Bu atölye çalışmasında, bireyler ve gruplar / topluluklar olarak uzun vadeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toplumsal değişime nasıl katkıda bulunabileceğimize bakacağız. Kuşkusuz, bireysel olarak yapabileceğimiz çok şey var ve değişim aslında çoğu zaman tek bir kişiyle başlar ve yüzlere yayılır. Bir araya geldiğimizde, değişim üzerinde daha büyük bir etki yaratma potansiyeline sahibiz. Buna ek olarak, değişiklikleri gelecek nesiller için daha sürdürülebilir hale getirmek için etki alanımızı nasıl genişletebileceğimizi ve ayrıca hayalini kurduğumuz toplumsal dönüşümlere herkesin sesini ve ihtiyaçlarını nasıl dahil edeceğimize de bakmak istiyoruz.