Connecting Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://connectingeindhoven.nl

info@connectingeindhoven.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Connecting Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, voor deelname aan activiteiten of voor het geven van een donatie.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding voor activiteiten, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (bij donatie)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@connectingeindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Connecting Eindhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw donatie

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor deelname aan activiteiten of om te reageren op jouw bericht(en) aan ons

– Connecting Eindhoven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Connecting Eindhoven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– Contactgegevens en overige persoonsgegevens voor deelname aan activiteiten: één jaar

– E-mailadres voor nieuwsbrief: één jaar

– Gegevens verstrekt bij donatie: één jaar

– Analytische gegevens over jouw activiteiten op onze website en over jouw surfgedrag over verschillende websites: één jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Connecting Eindhoven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Connecting Eindhoven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Connecting Eindhoven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Google:

Tijdstip van bezoek, bezochte pagina’s en tijd doorgebracht op elke pagina van de webpagina’s

Verwijzende sitegegevens (zoals de URI waar een gebruiker doorheen is gekomen om op deze site te komen)

Type webbrowser

Type besturingssysteem (OS)

Flash-versie, JavaScript-ondersteuning, schermresolutie en verwerkbaarheid van schermkleuren

Netwerklocatie en IP-adres.

 

Facebook:

Http Headers – Alles wat aanwezig is in HTTP-headers. HTTP-headers zijn een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen elk browserverzoek en elke server op internet. HTTP-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, document, verwijzer en persoon die de website gebruikt.

Pixelspecifieke gegevens – inclusief pixel-ID en de Facebook-cookie.

Knopklikgegevens – Bevat alle knoppen waarop sitebezoekers hebben geklikt, de labels van die knoppen en alle pagina’s die zijn bezocht als gevolg van het klikken op de knop.

Optionele waarden – Ontwikkelaars en marketeers kunnen er optioneel voor kiezen om aanvullende informatie over het bezoek te verzenden via Custom Data-evenementen. Voorbeelden van aangepaste gegevensgebeurtenissen zijn conversiewaarde, paginatype en meer.

Formulierveldnamen – Bevat websiteveldnamen zoals e-mail, adres, aantal, enz., Voor wanneer u een product of dienst koopt. We leggen geen veldwaarden vast, tenzij u ze opneemt als onderdeel van Advanced Matching of optionele waarden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@connectingeindhoven.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Connecting Eindhoven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connecting Eindhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@connectingeindhoven.nl

 

Connecting Eindhoven heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.